Buluşunuzun veya sanayinin herhangi bir dalında çözmüş olduğunuz bir problemin başkaları tarafından çalınmasını istemiyorsanız yapmanız gereken, buluşunuzu patent veya faydalı model belgesi ile koruma altına almaktır.

Bu belgeler buluş sahibine T.P.E (Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilmekte ve buluş sahibinin izni olmaksızın başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Bu süre patentler için 20 yıl, f.modeller için 10 yıldır.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için;

a) Dünya üzerinde yeni olması, 

b) Tekniğin bilinen durumunu aşması 

c) Sanayiye uygulanabilir olması kriterleri aranmaktadır.

Bu koşullar sağlandığında buluşa 20 yıl süre ile patent belgesi verilmektedir.

Bir buluşun f.model belgesi ile korunabilmesi içinde;

a) Dünya üzerinde yeni olması,

 b) Sanayiye uygulanabilir olması, koşulları yeterli olmaktadır.

Bu koşullar sağlandığında buluşa 10 yıl süre ile f.model belgesi verilmektedir.

Patent ve faydalı model müracaatları tarifname , istemler , özet ve resimleri içeren belgelerden oluşur.


Patent Ve Faydalı Model Tescil Süreci:

 - Tarafımıza gerekli belge ve harçların sağlanmasından itibaren bir (1) hafta içerisinde tescil müracaatınız yapılacaktır.

 - Yapmış olduğumuz Patent Tescil müracaatı TPE uzmanlarınca şekli ölçütlere uygunluk bakımından incelenir. İnceleme yaklaşık 2–5 ay sürer. 

- Yapılan Patent Tescili şekli açıdan uygun bulunuyorsa yenilik incelemesi için yurtdışına incelemeye yollanır. (Faydalı Model ve İncelemesiz Patentte Yenilik İncelemesi Yapılmamaktadır) 

- Yenilik kriterinde olumlu rapor gelince TPE PATENT BÜLTENİNDE ilan edilir. İlan üçüncü kişilerin itirazları için askıda kalır. 

- Yayınlanan patente üçüncü kişiler itiraz etmezlerse Yaklaşık 12-18 ay arasında TESCİL BELGEMİZ  tarafımıza gelir.

Patent ve Faydalı Model Tescillerinde başvuru tarihini takip eden her yıl yenileme harcı yatırılır.

YAPILACAK OLAN BAŞVURU HAKKINDA NİHAİ KARARI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (TPE) VERECEKTİR.

Patent Başvuru Sistemleri:

- Ulusal Patent Başvurusu. (T.C. de geçerli)

 - Herhangi bir yabancı ülkede yapılacak yerel patent başvurusu. 

- Avrupa Patenti Başvurusu.(En fazla 20 Avrupa ülkesine yönlendirilebilir) 

- Uluslararası Patent Başvurusu.(PCT–108 ülkeye yönlendirilebilir)