Marka Nedir?
Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Nasıl Tescil Edilir?
Marka Ön Araştırma : Marka tescil başvurusundan önce tescil ettirilmesi düşünülen markanın belirlenen sınıflarda araştırması yapılarak aynısı ya da benzerlerinin daha önce başkaları tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tarafımızca gerçekleştirilip ücretsiz yapılmaktadır.


Gerekli Belgelerin Hazırlanması ve Başvuru :

 Marka tescil başvurusu için gerekli belgeler;
 - Marka Örneği : Tescil edilecek olan markanın en az 5x5 en fazla 7x7cm ebatlarında örneği 
- Özel Vekaletname : Firma kaşesi ile birlikte yetkili tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onayı gerekmemektedir. 
- Sınıflar : Markalar mal ve hizmet sınıfları olmak üzere iki kategoride toplam 45 sınıfa ayrılmış ve bu sınıflandırmaya göre tescil edilmektedirler. Markanın hangi sınıflarda tescil ettirileceği belirlenmelidir. 
- Başvuru Ücreti Dekontu : Belirlenen sınıf sayısına göre başvuru ücreti ödenir ve dekont başvuru evrakları arasına eklenir.


Başvurudan sonraki aşamalar ise 
Araştırma ve İnceleme : Tescil başvurusu yapılan marka Türk Patent Enstitüsü marka uzmanları tarafından incelenir, aynısının ya da benzerlerinin olup olmadığı araştırılır. Bu işlemler yaklaşık 6 ay sürmektedir. İnceleme ve araştırma sonucunda markanın tescil edilmesi için herhangi bir engel yoksa üçüncü şahısların görüşüne sunulmak üzere Resmi Marka Bülteni`nde yayınlanır.

 

Resmi Marka Bülteni :
Markanın, Resmi Marka Bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay boyunca üçüncü şahısların markanın tesciline itiraz hakkı vardır. Bu süreçte benzer marka sahipleri bu markanın tescil edilmesine itiraz edebilir. 3 aylık süre boyunca herhangi bir itiraz gelmezse marka, Türk patent Enstitü`sü tarafından tescil edilir.


Marka Tescil Belgesi`nin Düzenlenmesi;
Markanın Resmi Bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 aylık sürede itiraz gelmediği takdirde Türk Patent Enstitüsü marka sahibinden, varsa eksik evrakları tamamlamasını ve Marka Tescil Belgesi Düzenleme harcını ödemesini ister. Eksikler kanuni sürelerde tamamlandıktan sonra Marka Tescil Belgesi düzenlenir ve sahibine gönderilir.


Koruma Süresi :
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.


Ses Markası ;
İşitildiği zaman, belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretlere, ses markası denir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının başladığını veya bittiğini belirten cıngıl müzikleri veya bir iş­letmenin malını anımsatmak üzere bir hoparlörden yansıyan melodi, ses markasına örnek gösterilebilir.
Ses markaları nota anahtarı üzerinde vuruş, ritme ilişkin detayları, notaları belirtir grafik gösterime sahip olmaları durumunda tescil edilebilir durumdadır Ses markası da, 556 s. KHK  ile belirlenmiş olan marka tescil süreçlerine tabidir. Ses markasına ilişkin olarak da koruma marka tescil müracaatı ile birlikte başlayacaktır.


Tanınmış Marka; 
Marka hakkı sahiplerinin iki yolla tanınmış marka statüsünü kazanabilmeleri mümkündür. Bu durum dava yolu ile markanın tanınmışlığının tespitinin istenmesi şeklinde yahut Türk Patent Enstitüsüne yapılacak "tanınmışlığın tespitine yönelik` başvuru ile sağlanabilmektedir.

Tanınmış marka olmanın sağladığı imkanlar ;
Tanınmış markanın aynısının yahut benzerinin hiçbir sektörde tescil edilmesi söz konusu olmaz. Marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent Enstitüsü resen (kendiliğinden) tanınmış markanın aynısı yahut benzeri olan bir markayı red etmektedir, 

Tanınmış marka hakkı sahiplerinin muhtemel bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmeleri, markalarını taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kanıtlamaları daha kolaydır.

Bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken en azından aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir:
- Markanın tescil ülkesi ve süresi, 
- Markanın tanıtımı, 
- Markayı kullanma, 
- Mülkilik kuralı, 
- Markanın mali değeri, 
- Kalite, 
- Köken gösterme, 
- Orijinal olma, 
- Koruma koşulları, 
- Potansiyel müşteriler, 
- Dağıtım kanalları, 
- İlgili iş çevreleri.

Tanınmış marka sahiplerinin, taklit marka sahibine karşı açacakları tazminat davasında, isteyebilecekleri tazminat bedeli, çok daha yüksek olur.

Kurumun markasını tanınmış marka siciline şerh ettirmiş olması önemli bir prestijdir.