Eğitim: 
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 1999) 
- City University Of New York-Brooklyn College (MA-Uluslar arası İlişkiler, 2007) 
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (LLM-Law of Economics, 2010)

Seminer: - Fikri Sına-i Haklar Semineri 
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Semineri 
- İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Satım Hukuku 2010 

Ünvan: 
- İstanbul Barosu Avukat 2001 
- Marka ve Patent Vekili

Yabancı Dil: 
- İngilizce

E-Mail Adresi:
[email protected]